Начало | Здраве  « Водна диета  Генотоксичност на ... »

Хлориране на водата

 

За осигуряването на годна за употреба вода по отношение на микробиологичия ѝ състав, се използват различни методи за дезинфекция. Тя може да се извърши по следните начини:

-          различни видове хлориране

-          озониране

-          UV лъчи

-          нагряване(преваряване)

 

През ноември 2009 г., американският учен, проф. д-р Дейвид М. ДеМарини (United States Environmental Protection Agency), изнесе лекция във Факултета по биотехнологии в Любляна. Той каза следното за хлорирането на водата:

 

"Хлорирането на водата е едно от най-важните постижения на 20 век, защото в противен случай ние все още щяхме да страдаме от холера. Чрез дезинфекцията, водата се очиства от чужди органични материи (по-специално микроорганизми), който причиняват инфекциозни заболявания. Благодарение на своето лесно прилагане и ниска цена, хлорирането е един от най-често използваните начини за дезинфекция, но въпреки това, този метод има странични ефекти, тъй като съществува риск от причиняване на ракови заболявания. THM или трихалометаните,които се съдържат в хлорираната вода са основните причинители на тези заболявания. Това са съединения на хлора с органични вещества." 

 

Хлорирането е прост и евтин метод, поради което и се използва основно за пречистването на питейната вода. Тук от голямо значение е да се следят и контролират количествата хлор използвани за хлориране, като същите трябва да бъдат минимални с цел да не вредят на здравето на човека.

 

Flaška неутрализира някои от негативните ефекти на хлора, поради което ние препоръчваме нейното ежедневно ползване.