Начало | Стъклена бутилка  « Flaska е устойчива на ...

Пластмасови бутилки

Plastic bottles

 

Бутилираната вода в повечето случаи се оказва ненужен продукт за хората в много държави. Защо да плащаме за нещо, което можем да получим почти безплатно. Агресивните маркетингови кампании превърнаха пиенето на бутилирана вода в мода. Повечето от бутилките с малък размер (до1,5 литра) са направени от PET пластмаси,които могат да създават проблеми на нашето здраве - а също така и на заобикалящата ни околна среда.

 

 

Филм: Историята на бутилираната вода.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕДОСТАТЪЦИТЕ НА БУТИЛИРАНАТА ВОДА

 

ЗДРАВЕ:

 

PET пластмасата (polietilen tereftalat – материал, от който най-често са направени бутилките) отделя антимон, който е поставен в 2B група (означава, че може да причинява ракови заболявания) от IARC (The International Agency for Research on Cancer) във водата. Изследванията показват, че антимон се отделя повече, когато бутилките са изложени на високи температури или когато водата се съхранява в PET пластмаси за по-дълги периоди от време. Противно на твърденията в различни популярни медии PET не отделя BPA (бисфенол А). Contrary to claims in different popular media PET does not leach BPA (bisphenol A). Вижте повече...

 

ОКОЛНА СРЕДА:

 

Пластмасовите бутилки причиняват директно или индиректно редица негативни последствия за околната среда.

 

Разход на енергия

Oil В различните фази на производство на бутилирана вода се наблюдава различни степени на разход на енергия. Нефтът като основна суровина и източник на енергия се използва в производството на бутилки, бутилирането на самата вода,  транспортирането до крайния потребител. Огромни количества изразходена енергия за един и същ краен резултат, могат да бъдат заместени с едно завъртане на чешмяния кран. Транспортирането на водата до крайнита потребители е процесът изразходващ най-голямо количество енергия. 

 

Въглероден отпечатък

Големината на въглеродния отпечатък се определя от количеството енергия изразходено за получаването на единица продукт. В нашия случай разглеждаме пример с пластмасовата бутилка.  Въглеродния отпечатък на пластмасовата бутилка е огромен, което се дължи на количеството енергия изразходвано в процеса на производство и транспортиране, а също така и на ниско ефективното рециклиране на пластмасите (в Европейскиа съюз само 21,3 % се рециклират и 30 % се изгарят за оползотворяване на енергията[1]). Резултатите от различни анализи варират от 173 до 250 g CO на литър бутилирана в пластмасова бутилка вода,което е 6000 пъти повече от въглеродния отпечатък на литър чешмяна вода. Още...

 

Отпадъци

Low recycling rates for plastic bottlesСредно един гражданин на Европейския съюз купува 104 литра бутилирана вода на година[2]. Повечето бутилки са направени от пластмаса, което теоретично означава, че повече от 50 билиона 1 литрови пластмасови бутилки се продават в цяла Европа на година. По данни около 25 билиона пластмасови бутилки се депонират или в лошия случай се изхвърлят в околната среда на година. Още...

 

СРЕДСТВА:

 

Между цените на бутилираната и чешмяната вода навсякъде по света съществува огромна разлика. В Словения например, бутилираната вода е 274 до 2.695-пъти по-скъпа от чешмяната[3], в Америка е 2.270-пъти[4] по-скъпа. Това е единствения продукт с такива размери на надценка в света, поради което и маркетинговите отдели в бутилиращата вода индустрия се гордеят с този факт.

 

ОБЩЕСТВО:

 

Бутилиращата вода индустрия често е обвинявана и в комерсиализация и приватизиране на обществено благо , което в случая се явява водата. Редица личности и организации в света се обявяват против използването на водата като средство за печалба. Проблеми и конфликти вече са налице в някои държави, където източниците на вода са изчерпани или приватизирани.Още...

 

BOTTLED WATER’S UPSIDES

 

Crysis areasCRYSIS AREAS:

 

Bottled water is the only source of water in some areas, stricken by natural disasters or other types of crisis (wars, nonexistant tap water...)

 

PLACES WITH LOW QUALITY TAP WATER:

 

There are of course areas, where tap water doesn’t satisfy sanitary criteria. If there are no other (health and environment friendlier) solutions to this problem, bottled water might be the only choice. In their report Freshwater in Europe[5], UNEP states that more than 10 % of EU residents drink potentially unsafe tap water.

 

CONVENIENCE:

 

Unfortunately, convenience is one of the main reasons people buy bottled water, although bottled water’s manufacturers would not admit it. We live in a dynamic society and an average person is extremely mobile on a typical day. Buying bottled water whenever we get thirsty is en easier solution for quenching our thirst because pouring tap water into reusable bottle requires some effort and planning. But awareness of all bottled water’s downsides should encourage us to overcome this ‘laziness’. ‘The return’ of drinking fountains and social movements which encourage drinking tap water could help as well.

 

We see that bottled water has some upsides as well. This is why our intention is not to oppose it generally but to decrease unnecessary and excessive buying of bottled water. It should be carrying out its basic function, which is supplying water to areas and in situations when it is the only choice. We do fight against mass production and consumption of bottled water as a direct consequence of manufactured demand, created by aggressive marketing. 

 

SOLUTIONS:

 

Reusable plastic bottles

 

Numerous drinking bottles are made of hard plastics. These do not leach antimony and are a better option than PET from environmental as well as financial point of view, because they encourage drinking tap water. However, it must still be emphasized that their manufacture is energy intense and recycling rates for plastic materials are relatively low. Recent scientific studies in USA showed that numerous types of bottles made of hard plastics leach bisphenol A (BPA), which ‘’has been shown to interfere with reproductive development in animals, and has been linked to cardivascular disease and diabetes in humans, among other things’’[6]. Since a lot of manufacturers ceased using BPA, which of course had to be replaced by some other chemical. BPS is one of the solutions which might not be any better than the BPA[7].

 

Reusable bottles made of aluminium or steel

 

Although metal industry is energy intense, we can say that reusable bottles made of metal are environmentally friendly. Especially aluminium has a very high recycling rate because of its price and physical characteristics. Theoretically it is possible to recycle aluminium infinitely. Since metal is sturdy it enables long life of the bottles and is this way environmentally and cost efficient. Some of the lower quality metal containers are cowered with a coating containing BPA (used as protection from corrosion)[8]. Most of the better known producers stopped using it after the already mentioned affair.

 

Glass bottles

 

A regular glass bottle can be great substitute for plastic bottles. It is environmentally friendly since it enables regular drinking of tap water and it can theoretically be infinitely recycled.[9] It is an inert material which has only a minimal interaction with water. The biggest problem with using regular glass bottles is that they can break. They are relatively fragile and have no extra protection from blows, so they are appropriate only for stationary usage and demand some caution when being handled.

 

Flaška bottles

 

Flaška bottle is our solution for medical, environmental, cost and social problems caused by bottled water. It is made of glass, which we have already identified as the most appropriate material for drinking water and can be recycled into products of same quality and/or function. It is encouraging drinking tap water and can help its owners lower their environmental footprint (less waste, less energy used, less carbon emitted). Flaška is equipped with a special sock which protects it from blows as well as water from sunlight and temperature influences. The new 0,5 l model is reinforced so the possibility of breakage is even lower. Thus Flaška bottles are suitable for active people and can be used during sports activities as well. But of course we have to be aware that it is still made of glass and can break in extreme situations. Its colourful protective sock also plays a role of a psychological trigger and ‘reminds’ us of drinking water. Flaška bottle’s added value is the fact it is informed. Informed water from Flaška has numerous positive characteristics which will help you drink more water of better quality!       [1] The Compelling Facts About Plastics 2009

[2] http://www.voda.si/dokumenti/poraba2009.pdf

[3] http://mojevro.finance.si/238946

[4] http://20somethingfinance.com/bottled-water-versus-tap-water/

[5]   http://www.grid.unep.ch/product/publication/freshwater_europe/consumption.php

[6] http://www.medicalnewstoday.com/articles/151156.php

[7] http://www.nytimes.com/2011/05/09/opinion/09browning.html?_r=2

[8] http://www.treehugger.com/SIGG%20Quality%20Guarantee-%20April%2015%202008%20%282%29.pdf

[9] http://www.vitrum.si/znacilnosti-stekla-steklene-embalaze

 
Presented by Online Education
The Facts About Bottled Water