Начало | Стъклена бутилка  « Програмиране на ...

Пластмасови бутилки

Plastic bottles

 

Бутилираната вода в повечето случаи се оказва ненужен продукт за хората в много държави. Защо да плащаме за нещо, което можем да получим почти безплатно. Агресивните маркетингови кампании превърнаха пиенето на бутилирана вода в мода. Повечето от бутилките с малък размер (до1,5 литра) са направени от PET пластмаси,които могат да създават проблеми на нашето здраве - а също така и на заобикалящата ни околна среда.

 

 

Филм: Историята на бутилираната вода.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕДОСТАТЪЦИТЕ НА БУТИЛИРАНАТА ВОДА

 

ЗДРАВЕ:

 

PET пластмасата (polietilen tereftalat – материал, от който най-често са направени бутилките) отделя антимон, който е поставен в 2B група (означава, че може да причинява ракови заболявания) от IARC (The International Agency for Research on Cancer) във водата. Изследванията показват, че антимон се отделя повече, когато бутилките са изложени на високи температури или когато водата се съхранява в PET пластмаси за по-дълги периоди от време. Противно на твърденията в различни популярни медии PET не отделя BPA (бисфенол А). Contrary to claims in different popular media PET does not leach BPA (bisphenol A). Вижте повече...

 

ОКОЛНА СРЕДА:

 

Пластмасовите бутилки причиняват директно или индиректно редица негативни последствия за околната среда.

 

Разход на енергия

Oil В различните фази на производство на бутилирана вода се наблюдава различни степени на разход на енергия. Нефтът като основна суровина и източник на енергия се използва в производството на бутилки, бутилирането на самата вода,  транспортирането до крайния потребител. Огромни количества изразходена енергия за един и същ краен резултат, могат да бъдат заместени с едно завъртане на чешмяния кран. Транспортирането на водата до крайнита потребители е процесът изразходващ най-голямо количество енергия. 

 

Въглероден отпечатък

Големината на въглеродния отпечатък се определя от количеството енергия изразходено за получаването на единица продукт. В нашия случай разглеждаме пример с пластмасовата бутилка.  Въглеродния отпечатък на пластмасовата бутилка е огромен, което се дължи на количеството енергия изразходвано в процеса на производство и транспортиране, а също така и на ниско ефективното рециклиране на пластмасите (в Европейскиа съюз само 21,3 % се рециклират и 30 % се изгарят за оползотворяване на енергията[1]). Резултатите от различни анализи варират от 173 до 250 g CO на литър бутилирана в пластмасова бутилка вода,което е 6000 пъти повече от въглеродния отпечатък на литър чешмяна вода. Още...

 

Отпадъци


Средно един гражданин на Европейския съюз купува 104 литра бутилирана вода на година[2]. Повечето бутилки са направени от пластмаса, което теоретично означава, че повече от 50 билиона 1 литрови пластмасови бутилки се продават в цяла Европа на година. По данни около 25 билиона пластмасови бутилки се депонират или в лошия случай се изхвърлят в околната среда на година. Още...