Структуриране на вода

Начало | Flaska  « Правилният избор  Програмирано стъкло »

Структуриране на вода

 

СТРУКТУРИРАНЕ НА ВОДА*

 

По своя път от извора до чешмата, водата пътува през дълги прави тръби направени от различни материали — олово, азбест, пластмаса. Това не е естествената среда за водата, нормално тя преминава през различни видове скали и

слоеве почва. Веществата, с които водата влиза в контакт имат вибрационен ефект върху нея, и този вибрационен ефект може да се отпечата върху нея
за определен период от време — кохерентни области на водните молекули трептят с тази вибрация за дълъг период от време[1].

 

С бутилката Flaska, ние искаме да получим вибрационна структура на водата близка до структурата на изворната вода, т.е водата в нейната естествена среда .

Посредством TPS (технология за програмиране на силиции) процедурата, вибрационна програма съдържаща различни видове информация от природата се отпечатва в стъклото. Когато водата влезе в контакт с програмираното стъкло, информацията се прехвърля в нея чрез квантови електродинамични трептения на кохерентни области в стъклото[1].

 

 

 

Water structuring
 
 
 
 
 
 
 
 

 

При TPS процедурата, “обикновените” стъклени бутилки пристигат от фабрика за стъкло от северна Италия, след което се обработват във Flaska Словения на 4 етапа, всеки един от които допринася за постигане на оптимална ефективност на бутилката Flaska. Основен момент е програмирането посредством апаратура произведена от немската компания Биоактив. По време на етапа на програмиране, който трае 90 минути, вибрационната програма се отпечатва в силициевия диоксид от стъклото— стъклото съдържа приблизително 71% SiO2.

 

Идеята на TPS произлезе от нашия практически опит в областта на култивиране на ягоди, където се установи чувствителна разлика между ягоди поливани с “обикновена вода” и ягоди поливани с вибрационно структурирана вода. Докато търсехме отговор на въпроса ка настъпват тези промени от водата, преминахме през ученият Viktor Schauberger, който открил по един напълно ненаучен път факта, че водата притежава някои необикновени свойства. Разбира се, продължавайки нашите търсения, попаднахме и на някои модерни пионери в тази област като Preparata, Szent-Gyorgyi, Del Giudice, Pollack, Chaplin и други, които представят теоретични обяснения за феномена свързан с водата и наблюдаван на практика.

 

Полезни съвети:

 

  • Не мийте бутилката Flaska в миялна машина и не я дръжте в близост до уреди имащи силно електромагнитно излъчване (работеща микровълнова печка, мобилен или безжичен телефон по време на разговор).
  • Вибрационното структуриране на вода започва веднага, след като водата се налее в бутилката Flaska — изчакайте 5 минути за пълен ефект.
  • Преди да пиете, разклатете добре бутилката Flaska няколко пъти. Водата "обича" движение, така ефекта от вибрационното структуриране ще бъде подсилен, т.е. кохерентните области ще се разширят и стабилизират.

 

 

 


[1] Arani R, Bono I, Del Giudice E, et al. QED coherence and the thermodynamics of water. Int J Mod Physics 1995; 9: 1813-41.

 

За анализиране на ефекта от бутилката Flaska са проведени редица измервания, чрез използването на алтернативни изследователски методи.

 

Намерете повече информация за структурирането на вода на подстраници Теоретична основа и Терминология.

 

 

 

 

* Съдържанието на тази страница се основава на открития и теории, които не са признати от официалните институции.