Начало | Flaska | Структуриране на вода  Терминология »

Теоретична основа

 

 

Процедурата на трансфер и ефекта от молекулната информация са
били поотделно потвърждавани от няколко институции, включително от словенският институт : Slovenian Bion Institute, който провежда изследвания в областта на  bioelectromagnetics биоелектромагнетика(магнитобиология), който също потвърждава ефектите на информацията върху бактерии и растения, при които плацебо ефекта е неприложим[1].

 

Квантовата електродинамика обяснява как взаимодействието на фотоните на едно електромагнитно поле с водни  молекули води до заключване на полето между група молекули, като чрез колективното преминаване на електроните във молекулите от възбудено към спокойно състояние и обратно, фотоните стават неспособни да се върнат обратно в средата  откъдето са дошли. Това води до създаването на кохерентна област. Съгласно електродинамиката, вътрешното трептене на кохерентните области привлича и намиращи се в близост други молекули. Това води до образуването на специална маса от материя и поле,която може да бъде дефинирана като заредена(енергизирана) материя[2].

 

Чрез (Small-angle X-ray scattering) изследвания  обикновената питейна вода се състои от два вида флуиди с различна плътност: единият е с по-висока плътност и се състои от микроструктури (кохерентни области), a другият има ниска плътност и се състои от свободни молекули[3].

 

Изследвания, при които водата се облъчва с инфрачервена светлина показват,
че е необходим повече от един ден на водата за да се  преструктурира отново след облъчване[4].

 

Някои проучвания също така показват наличието на големи области във водата[5].

 

Тези и голям брой други проучванияи теоретични обосновки водят до обяснението за това как вибрационната структура на дадено вещество засяга друго подобно вещество. За доказването и откриването на тези явления, протичащи на не-термално ниво, са необходими специални методи, които в момента произлизат единствено от алтернативните науки.

 

 



[1] Jerman I, Ružič R Krašovec R. Škarja M Mogilnicki L. Electrical transfer of molecule information into water, its storage and bioeffects on plants and bacteria. Electromagnetic Biology and Medicine 2005; 24(3): 341-354).

[2] Arani R, Bono I, Del Giudice E, et al. QED coherence and the thermodynamics of water. Int J Mod Physics 1995; 9: 1813-41.

[3] Huang C, Wikfeldt KT, Tokushima T, et al. The inhomogeneous structure of water at ambient conditions. Proc Natl Acad Sci USA 2009; 106: 15241-6.

[4] Yokono T, Shimokawa S, Mizuno T et al. Clathrate-like ordering in liquid water induced by infrared irradiation, Jpn J Appl Phys 43 2004; L1436–L1438.

[5] Yinnon C, Yinnon T. Domains in aqueous solutions: theory and experimental evidence. MPLB 2009; 23(16): 1959-73.