Генотоксичност на водата

Начало | Здраве  « Хлориране на водата

Генотоксичност на водата

 

Заобикалящата ни среда и съответно водата,  съдържат различни химически съединения. Последните научни изследвания показват, че тези вещества могат да причиняват вреда на нашия организъм дори, когато са в много ниски концентрации. Тази вреда не се изразява в незабавно, директно влошаване на нашето здраве, но с течение на времето тези вещества могат да доведат дори до генетични изменения. Следователно, това може да доведе до ракови заболявания, наследствени болести/генетични заболявания/, хормонални проблеми и др.

 

Аналитичната химия може да открие и изследва наличието на различни химични субстанции, но не може да даде отговор на това какво влияние оказват те на нашия организъм. Освен това има много вещества, които не могат да бъдат открити с методите на аналитичната химия , поради което техния ефект върху живите организми се установява с биологични тестове, а именно с биорезонансни устройства и т.нар. Allium тест.

 

 

 

Allium Test

Изследванията се провеждат върху лукови растения и се установява, че вредни вещества в изключително ниски концентрации, които не биха могли да се открият дори чрез методите на аналитичната химия, оказват влияние върху цялостният растеж и развитие на живите клетки респ. организми. От приблизително 700 познати токсични и генотоксични субстанции, които могат да бъдат открити, съответно и в питейната вода, само 10% от тях се установяват със стандартните физични и химични анализи ( Източник: EU Chemical Bureau, Natural Resources Defence Council: Think before you drink).

 

Allium теста показва отлични съвпадения с тестовете провеждани върху риби и бозайници . Поради високата си надеждност резултатите от този тест могат да бъдат отнесени и за хората. International Programme on Plant Bioassays (Международна програма за биотестове върху растения) приобщи т.нар. Allium anaphase-telophase тест за биомониторинг и изследвания на замърсителите на околната среда. Под ръководството на тази програма теста бе стандартизиран и валидиран.

 

Биологичните тестове, без съмнение, са най- значимите и успешни в определянето на вредното влияние на някои генотоксични субстанции върху човешкия организъм. Извършването на генотоксични анализи на водата е от голямо значение, т.като дава представа за ефекта и последиците от генотоксичните вещества върху организма.

 

 

Влияние на Flaška върху Генотоксичността на водата

 

Тестовете определят ,че с използването на Flaška генотоксичността на водата намалява с 45%. Използвайки Flaška, Вие можете да допринесете много за здравето си в дългосрочен план.