Начало | Flaska | Околна среда

Въглероден отпечатък

 

Проектът

Горди сме да бъдем сред първите компании в тази част на Европа, изчислили въглеродния отпечатък на продуктите си. Проектът имаше две цели. Едната бе да анализираме и използваме всякакви начини за да намалим отделянето на парникови газове и тяхното негативно влияние върху заобикалящата ни среда. Другата ни цел беше да сравним емисиите на парникови газове получени в резултат от употребата на чешмяна вода от Flaška и тези отделени в резултат на закупуването на бутилирана вода.

 

Проектът бе осъществен от словенска организация за проучване на околната среда Ekogenca, съгласно стандартите на PAS 2050. Беше изчислен въглеродния отпечатък на Flaška Neo (неопренов калъф) и на Flaška класик (памучен калъф), бяха сравнени и различните възможности за доставка (до дома, до склад). За период на изчисления бе избран 4 годишен период от време, през който се гарантира 100% действие на Flaška. Бе също направено и сравнение между отделяните парникови газове от Flaška и от бутилираната вода.

 

Резултати

Flaška Neo, закупена от магазин, е най-ефективна по отношение на емисиите на парникови газове в атмосферата. Анализите също така показват, че средно в Словения се пада консумация по 56 литра бутилирана вода на човек за година. При условие,че се спре закупуването на бутилирана вода и се премине към консумиране на питейна чешмяна вода от Flaška, средно всеки може да понижи емисиите на парникови газове, в резултат на собствената си консумация на питейна вода, най-малко с 36,81 kg CO2 или 95%  за 4 години.  Бяха определени възможностите за намаляване на емисиите на тези парникови газове. Резултатите ни изненадаха с това, че най-голям дял от емисиите се дължи на транспортирането между различните подизпълнители.

 

Графика: Сравнение между емисиите отделяни при бутилираната вода и  Flaška за период от 4 години.

 GHG emission comparison. Flaška vs. bottled

*Официални данни за бутилираната вода в Словения (224 l на човек за 4 години) и за Италия (756 l на човек за 4 години)

**Данни за доставки в Словения.

 

А сега какво?

 

Бе взето смелото решение да се намали въглеродния отпечатък на Flaška с
17- 34 % ( според модела Flaška и начините на доставка). Как ще бъде
постигната тази цел? Най-голямо значение за осъществяването на тази цел, има
оптимизирането на производствения процес на Flaška. Ние вече преместихме, някои
от нашите външни производства (рязане, отпечатване, гравиране) в близост до нас.
По този начин чувствително ще намалим емисиите причинени от нашите транспортни
процеси и едновременно с това ще намалим и производствените разходи. Бяха
направени и някои измервания по отношение на отоплението на нашите
производствени сгради (използване на биогориво вместо обикновено гориво).

 

 

Филм за проблемите свързани с пластмасовите бутилки за вода: