Начало | Flaska | Околна среда

По-малко отпадъци

 

Пиенето на бутилирана вода не е само проблем за Вашето здраве, но и за околната среда, в която живеем. Съществуват два факта, които са особено "уличаващи" за бутилиращата вода индустрия. Първият е  енергиина интензивност на всички етапи от процеса на бутилиране на вода– добив, филтриране, бутилиране и особено производството на бутилки, транспорт и охлаждане на бутилките вода. Вторият е огромното количество отпадъци, особено различни видове пластмаси, получени при производството, продажбата, дистрибуцията и използването на бутилирана вода. Ние изследвахме енергиината ефективност посредством проекта въглероден отпечатък. Тук се отчита и влиянието на генерирането на отпадъци.

 

Средно на един европейски гражданин се пада консумиране на 104 л.бутилирана вода на година. Повечето бутилки са направени от пластмаса, което теоретично означава, че над 50 милиарда еднолитрови пластмасови бутилки се продават в цяла Европа за година. Но също така има и други разфасовки и допълнения използвани при транспорта и складирането също не трябва да забравяме и картонени, пластмасови опаковки, стикери, декларации...

 

Съгласно доклад от The Compelling Facts About Plastics 2009  е видно, че в ЕС около 20% от пластмасовите отпадъци се подлагат на рециклиране и 30%, са използвани за възстановяване на енергия (което означава, изгаряне). Това означава че, приблизително 25 милиарда 1 л. пластмасови бутилки се депонират или дори по-лошо, се изхвърлят в естествената среда, годишно.

 

Около ¼ л.нефт и 3 л. вода се използват за производството на 1 л. (PET )бутилка, повече от 6 милиарда литра нефт и 75 милиарда литра вода се използват за производство на бутилки, които евентуално ще бъдат изхвърлени. За сравнение – приблизително135 л. нефт се използват за производството на един тон стъкло, което означава само 50 ml за бутилката Flaška.