Начало | Интернет магазин

Политика за поверителност на данните

Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни, както и за Вашите права.

Защитата на личните данни е изключително важна за нас.

II. КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ?

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други).

III. СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ.

Клиф Интернешънъл събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни за изпълнение на поръчки на предлаганите от нас продукти. Предоставянето на тези данни е напълно доброволно.

По-долу са изброени примери за видовете лична информация, които Клиф Интернешънъл може да събира.

IV. КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ?

- За поръчки на доставка на стоки задължителните полета са: две имена, e-mail, пощенски код, град, телефон за контакт, адрес за доставка на поръчаните стоки;

- За абонамент за нашия Информационен e-mail: e-mail адрес

- За издаване на фактура и обработването й – имената Ви, адрес за фактура,  начин на плащане, сума на плащането и продукт/и, дата на покупката. Възможно е изискване и на лични данни, които са необходими съгласно счетоводното и данъчно законодателство на Р България.

 
V. ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ?

Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за Клиф Интернешънъл са:

- Данни за целите на изпълнение на направена поръчка от електронния магазин на Клиф Интернешънъл на основание сключването на договор;

- Осчетоводяване и фактуриране на покупките и електронния магазин на основание законовото ни задължение за това;

Вашите данни се обработват от Клиф Интернешънъл и с цел:

- Установяване на рекламации, свързани с продукти на Клиф Интернешънъл

VI.COOKIES И ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ.

VI.I. УПОТРЕБА НА БИСКВИТКИ (COOKIES)

За да направим посещенията ви на страницата на Клиф Интернешънъл възможно най-функционални, използваме т.нар. „бисквитки“.

Cookies или „бисквитки“ са малки текстови файлове, които се запаметяват на вашия твърд диск.

Бисквитките (Cookies) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашия интернет браузър (данни за използван език, време на връзка, посетени интернет страници) или твърд диск при посещение на сайта. Можете да настройте интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции, моля обърнете се към производителя на Вашия интернет браузър.

VII. СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google +, YouTube, Twitter и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. Клиф Интернешънъл не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия и в тази връзка е необходимо да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

VII.I. Google Analytics:

Този уебсайт използва Google Analytics („Гугъл Аналитикс“), услуга за уеб анализ, предлагана от Google, Inc ("Google"). Google Analytics използва т.нар. cookies („бисквитки“), представляващи текстови файлове, запаметени на вашия компютър, за да направи възможен анализа на използването на сайта от потребителите. Информацията за използването на този сайт, придобита посредством бисквитки, обикновено бива предавана и съхранявана от Google на сървъри в САЩ. Можете да изключите събирането на данни от Google Analytics.

 VII.II.  Google AdWords

Този уеб сайт използва Google AdWords, услуга за създаване на рекламни кампании. С тази услуга рекламната дейност на www.flashka.bg се свързва с рекламната мрежа Adwords посредством „бисквитки“ Клиф Интернешънъл не идентифицира и не събира данни за потребителите посредством Google AdWords. Можете да се откажете от показване на реклами чрез Google AdWords .

 VIII. РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ.

Защитата на личните данни е изключително важна за нас.

В определени случаи Клиф Интернешънъл може да разкрива определена лична информация пред свои партньори – одобрени подизпълнители, също така куриерски фирми, които работят с нас като предоставят продукти и услуги, свързани с дейността ни. Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това се извършва по установен ред и регламент. Всичко това е с цел успешното и качествено реализиране на заявена от Вас услуга свързана с предлаганите продукти.

X. ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ.

Клиф Интернешънъл взима предпазни мерки – като административни, технически и физически мерки – за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп.

Всички служители на Клиф Интернешънъл са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът на служители на Клиф Интернешънъл до Вашите данни е строго регламентиран и ограничен до степента, необходима за извършване на техните задължения.

XI. СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ.

Личните Ви данни се съхраняват за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата „Политика за поверителност“, освен ако по закон не се изисква да бъдат задържани за по-дълъг период.

Според вида данни, е определен срок за съхранението им, с изтичането, на който информацията се изтрива окончателно.

XII. ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ДАННИТЕ ВИ.

Ако сте предоставили Ваши лични данни на Клиф Интернешънъл, имате:
- право на достъп до личните Ви данни, обработвани от Клиф Интернешънъл;

- право да поискате извършването на коригиране, заличаване на личните Ви данни;
- право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и др.

- право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.

Ако искате да упражните правата си моля свържете се с нас.

XIII. АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА.

Политиката за поверителност може периодично да бъде актуализирана. При промяна, на уеб сайта ще бъде публикувано съобщение.