Flaska стана на 10 години!

Начало | Новини

Flaska стана на 10 години!

(публикувано: 10.03.2020)

FLASKA навърши 10 години!

 

Скромно начало – големи мечти!

 

"Начинът, по който започнахме, е известен на приблизително 70 души. Точно толкова и включихме в първоначалната ни фокус група, която се състоеше от наши приятели и роднини. Дадохме на всеки бутилка, обяснихме нейната история и поискахме обратна връзка. Получихме широка палитра от отговори. Някои бяха ентусиазирани от идеята, други малко резервирани, докато шепа любезно ни предложиха да инвестираме енергията и ресурсите си в нещо друго.

Бяхме достатъчно смели, за да последваме чувството, че сме на прав път и продължихме напред - Така се роди и Flaska!"